Riflegata

Riflegata, bydel Sagene, blindvei østover fra Mor Go'hjertas vei. Tidligere var dette navn på en ikke opparbeidet gate på Bjølsen, anlagt i 1860-årene, gikk fra Maridalsveien til Brochmanns gate. Denne gaten forsvant i 1950-årene etter at området var utbygd med boligblokker (bl.a. Bøkkerløkka borettslag, som sto ferdig 1942).

Bygninger m.m.:

11. Riflegata barnehage, barnehage med tre avdelinger for barn fra 1–5 år.

13. Heftyeløkken, vannvokterbolig fra 1867, nå Vannvokterboligen familiehus med Bjølsen åpen familiebarnehage. Den gamle vannvokterboligen, som hadde trykkreduksjonstanker under huset, er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt. De gamle vanntankene er fremdeles under huset, men er nå overdekket.