Røslyngveien

Røslyngveien, Voksenlia, bydel Vestre Aker, villavei nedover fra Lillevannsveien til Svarttrostveien. Plantenavn vedtatt 1927.