Rødkleivfaret

Rødkleivfaret, Voksenkollen, bydel Vestre Aker, blindvei med villabebyggelse fra Lillevannsveien ved Lillevann stasjon i retning slalåmbakken Rødkleiva. Villaene som ligger på toppen av den bratte åssiden ovenfor Strømsdammen har en vid utsikt mot vest. Navnet vedtatt 1927.

Bygninger m.m.:

1. Trollvasshytta.

10. En trevilla på vestsiden av trikkelinjen, ovenfor Strømsdammen. Her bodde skifabrikant Peter Østbye (1887–1979) og hans kone Halldis Neegaard Østbye (1898–1983), begge skipionerer og medlemmer av NS. Han tjente gode penger i krigsårene. Hun hadde før krigen vært redaktør av Fritt Folk, men hadde under krigen ingen sentrale posisjoner i partiet. I disse årene skrev hun imidlertid flere sterkt antisemittiske bøker.