Rådet for byarkitektur

Rådet for byarkitektur, opprettet 2000, rådgivende utvalg for byrådet og Plan- og bygningsetaten. Det avgir uttalelser i enkeltsaker og kan også på eget initiativ ta opp temaer av overordnet/prinsipiell karakter i forhold til byens form og utseende. Rådet har seks medlemmer, deriblant to arkitekter og en landskapsarkitekt. Byantikvaren har også møterett i Rådet.

Rådet ble opprettet allerede i 1919 og het da Skjønnhetsrådet. Fra 1968 til 2000 het institusjonen Plan- og fasaderådet med omtrent de samme oppgaver som i dag.