Personvernombudet

Personvernombudet, kommunal stilling opprettet 2019 etter innføringen av EUs nye personvernforordning (GDPR-reglene). Ombudet skal styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern, informere og gi råd til kommunens virksomheter og ansatte om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen, kontrollere at kommunen overholder personvernforordningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samarbeide med og fungere som kontaktpunkt for Datatilsynet og hjelpe innbyggere med spørsmål tilknyttet sine personopplysninger.

Personvernombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag. Ombudet er organisatorisk plassert under bystyret med ordføreren som arbeidsgiver. Morten Haug Frøyen er personvernombud fra 2019.