Peckelgården

Peckelgården, tidligere løkkebygning, den lå til Pilestredet 18 og var Falchenbergløkkens hovedbøle. Den opprinnelige tømmerbygningen ble oppført midt på 1700-tallet, senere utvidet og ombygd, kvistene på taket ble påbygd 1842. Navn etter en apoteker Peckel, som hadde eiendommen i begynnelsen av 1800-tallet.

Gården ble fredet og var utpekt til Oslos pilotprosjekt i Det europeiske arkitekturvernår 1975, men ble skadd i en brann 1974 og deretter revet.