Overformynderiet

Overformynderiet, tidligere kommunal etat som forvaltet midler for umyndige og personer med hjelpeverge, samt legater. Oslo Overformynderi var en etat under Byrådsavdeling for finans og utvikling i Oslo kommune, frem til etaten ble avviklet 25. november 2013. Etaten hadde kontorer i Møllergata 16. Allerede i 1619 kom det en Kongelig Forordning om overformynderier. Fra 1899 ble det i Kristiania fast ansatt formann og overformynder.