Oslofrokost

Oslofrokost, skolemåltid innført 1932 som et tilbud til alle byens elever frem til 1963. Allerede fra midten av 1880-årene ble det på privat initiativ servert mat på flere av skolene til fattige barn. Fra 1895 ble serveringen overtatt av kommunen; hvilke barn som skulle få mat, ble behovsprøvd. Etter en utprøvingsperiode ble Oslofrokosten innført i 1932, etter initiativ fra skolelegesjef Carl Schiøtz.

Oslofrokosten besto av melk, grovt brød, skonrokk eller knekkebrød og grønnsaker eller frukt. Under Oslofrokosten ble det også lagt vekt på å lære barna gode bordmanerer. Måltidet ble servert i egne lokaler for bespisningen, populært kalt «Bessa». Fra høsten 1963 ble Oslofrokosten erstattet av «Sigdalsfrokosten», bestående av melk og råkost i tillegg til medbrakt matpakke. Ordningen ble avviklet i 1980.