Oslo kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Oslo kirkegård, kirkegården rundt domkirken, Sankt Hallvardkatedralen, i middelalderen. Begravelser fant sted både i kirken og på kirkegården til 1661 da den ble nedlagt. Størstedelen av kirkegården ligger i dag under St. Halvards gate.