Oslo Vognselskap AS

Oslo Vognselskap AS, Fridtjof Nansens plass 2, er et aksjeselskap heleid av Oslo kommune. Det ble etablert 2006 som datterselskap av det tidligere Kollektivtransportproduksjon AS, skilt ut som eget selskap i 2007. Oslo Vognselskaps oppgave er å anskaffe, eie, forvalte og leie ut rullende materiell til den skinnegående kollektivtrafikken i Oslo. Vognene leies ut til Ruter as, som på sin side leier dem ut til Oslo Sporveier med datterselskapene Sporveien Trikken og Sporveien T-banen.

Oslo Vognselskaps største prosjekt var utskiftningene av T-banevognene, og frem til 2014 var i alt 345 nye T-banevogner levert. Per 2020 står selskapet foran leveransene av nye trikker; i alt 87 nye trikker skal leveres frem til 2024.