Oslo Kristelig Folkeparti

Oslo Kristelig Folkeparti, Kirkegata 32, er fylkeslag av Kristelig Folkeparti (KrF). Oslo KrF stilte første gang til valg 1945 og har siden vært representert i bystyret. Per Høybråten var varaordfører 1976–79. 1990–91 var partiet representert i byrådet med Robert Wright, og i Erling Laes første byråd (2000–03) med Ann Kathrine Tornås som byråd. 2007–11 hadde KrF igjen varaordføreren ved Aud Kvalbein; hun var byråd 2011–15 da KrF satt i byråd med Høyre og Venstre. Andre markante KrF-politikere i bystyret har vært Ole Bjune, Petter Koren og Tor Holtan-Hartwig. Partileder er Espen Andreas Hasle.

KrF har vært representert på Stortinget for Oslo 1945–49, 1954–65, 1969–93 og 1997–2017, bl.a. med Erling Wikborg, Egil Aarvik, Kåre Kristiansen, Eleonore Bjartveit (som alle har vært statsråder) og Hans Olav Syversen. Partiets beste kommunevalg var i 1945, da KrF fikk 11,6 % av stemmene, det dårligste i 2019 (1,7 %). Se for øvrig tabell over valgoppslutning og valgstatistikk under de enkelte bydelene. Se også tabell over stortingsrepresentanter.

BBu/KAT