Ormsundveien

Ormsundveien, BekkelagetOrmøya, bydel Nordstrand, fra Mosseveien over Ormsundet og langs sørsiden av Ormøya til Malmøysundet. Navnet vedtatt 1917. Fra Ormsundveien mot Arkitekt Steckmests vei går Heimlibakken.

Bygninger m.m.:

2. Nedre Bekkelaget skole.

5. Bekkelaget renseanlegg.

16. Ormsundleiren. I krigsårene var følgende villaer rekvirert i forbindelse med leiren: nr. 6, 8, 10, 12 og 14 som lå like ved leiranlegget og nr. 5, 7 og 9 på nordsiden av veien, disse siste er senere revet. I Ormsundveien 4, sør for leiren, i et gammelt sveitserhus med hage mot vest, bodde Kjell Stub Irgens, sjøfartsminister i Quislings regjering til 1944. Huset er nå sterkt forfallent og hagen gjengrodd.

1948–2014 ble en del av Ormsundleiren brukt som Skibsfartens Internat, en selvstendig sosial institusjon drevet av Norges Rederiforbund og Skibsfartens Arbeidsgiverforening. Det hadde 108 plasser for krigsseilere og funksjonshemmede sjøfolk. Senere kalt Bekkelagstunet.

29. Ormsund gård.