Ole Messelts vei

Ole Messelts vei, Trosterud, bydel Alna, blindvei sørover fra Lutvannsveien. Oppkalt 1972 etter Ole Messelt (1897–1960), skogforvalter i Aker fra 1916 og etter kommunesammenslåingen ansatt i Oslo kommune. Messelt hadde sin bolig på plassen Bråten tett ved Nøklevann hvor han bodde og arbeidet til han døde i 1960.