Nordtvet gård

Nordtvet, gård med gnr. 92/1, Gårdsveien 1–3, var klostergods under Hovedøya i middelalderen. Gården ble solgt fra kronen 1682. Fra 1769 til 1803 lå gården under Linderud. I 1771 hadde gården to husmannsplasser, Nordtvethaugen og Haugenstua. Boligetaten overtok 1986. Drengestua ble revet i 1987. Grorud bydelsforvaltning overtok 1988. Bydelshus innviet 1988. Det største stabburet er flyttet fra Nedre Grorud. Stabburet brukes som møtelokale for Kalbakken speidergruppe. Gartneri og keramikkverksted. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.