Nordlandsgata

Nordlandsgata, Sandaker, bydel Sagene, fra Amtmann Meinichs gate til Birch-Reichenwalds gate. Navn 1901 etter Nordland fylke. Bygningene er del av Sandaker byggeselskap, oppført 1930 (Byarkitekten) for Oslo kommune.

5. Butikklokale der Oslo Samvirkelag avd. 33 hadde forretning 1931–62.