Nes gård

Nes gård, gård med gnr. 70/1, Maridalen, ved Greveveien, nevnes i middelalderen. Gården ble en del av Nordmarksgodset fra 1839 og ble kjøpt av Oslo kommune i 1923. Nes er en av de største gårdene i Maridalen. Gården hadde følgende husmannsplasser: Bakken, Brenners, Kornløkken, Ludvigstuen, Nordby, Sittpå, Vestby og Vårnhus.

Den nordøstlige delen av Maridalsvannet kalles Nesbukta. Den er skilt fra resten av vannet ved Nestangen.

På en liten odde nedenfor Bakken lå Nes teglverk. Verket var meget gammelt, det antas at det var i drift under oppføringen av Margaretakirken (ca. 1250) og ble revet i 1882. Takstein fra teglverket har stemplet inn en speilvendt N.