NSB Reisebyrå

NSB Reisebyrå, tidligere reisebyrå etablert av NSB i 1916 som Statsbanenes Reisekontor og Sovevognsentral. Men allerede i 1889 hadde statsbaneforvaltningene i Sverige, Danmark og Norge åpnet servicekontorer for sine reisende i de respektive hovedstedene. I Norge var «Rundreisekontoret» først en egen avdeling under Trafikkdirektørens kontor, fra 1891 med eget kontor i Kristiania Østbanestasjon. Lokalene ble etter hvert for små, og 1. mai 1947 flyttet byrået inn i nye lokaler i «Robsahmgården», Karl Johans gate 15.

I løpet av 1920-årene fikk man avdelinger i Bergen og Trondheim, og i løpet av 1950-årene økte antall avdelinger i norske byer til ca. 30.

22. februar 1959 ble «Robsahmgården» totalskadet i en voldsom brann, og reisebyrået måtte finne nye lokaler. Det fikk byrået i Kirkegata 12-14-16, Centralbankens gamle gård. I 1961 ble reisebyråets navn endret fra Statsbanenes Reisebyrå til NSB Reisebyrå. Det holdt til i Kirkegata til 1973, da det flyttet til restaurant Kabas tidligere lokaler i Odd Fellow-gården i Stortingsgata 28. Her var reisebyrået til 1986, da det flyttet tilbake til utgangspunktet, Østbanestasjonen, nå Oslo Sentralstasjon. I 2000 ble NSB Reisebyrå, som da hadde 350 ansatte, solgt til Via Flyspesialisten, en del av Via Gruppen.