Nøisomhed (løkke) Foss

Nøisomhed, løkke omkring Christies gates nordre del. Løkken ble utskilt fra Nedre Foss. Eier i 1838 var konsul Semb. Løkkehuset, som stod på nordsiden av Einar Tambarskjelves plass, ble revet ca. 1920 i forbindelse med utbyggingen av området.