Myrer gård

Myrer, gård med gnr. 75/738, Nordstjerneveien 7, tidligere plass under Østre Grefsen, gnr. 75/252. Gården ble frasolgt Grefsen 1859 til kjøpmann Peder Amundsen. Hovedbygning, stabbur, låve og fjøs ble oppført av Amundsen. Fra rundt 1950 ble en stor del av jordene utbygd med blokker i regi av OBOS. Gårdsbebyggelsen revet 1987 og erstattet med rekkehus. Til gården hørte Myrerskogen og husmannsplassene Rønningen og Fjelstad. Nordre Skytterlag hadde skytebane her 1883–1901.