Motjern

Motjern, lite vann i Nordmarka øst for Finnerud, 342 moh. Mellom Finnerud og Motjernet lå tidligere plassen Moen.