Moradsen

Moradsen, Morassen, lokalt navn på det en gang sumpete området ved Jernbanetorget og Vaterland. Så sent som på begynnelsen av 1700-tallet gikk fjorden inn over det som nå er Jernbanetorget og stasjonsområdet.