Menighetssøsterhjemmets sykehus

Menighetssøsterhjemmets sykehus, tidligere sykehus etablert i 1916 med røtter fra Diakonissehuset. Formålet var å utdanne sykepleiere til menighetene rundt om i Norge. Den medisinske avdelingen holdt til i Rosenborggata 8, søsterhjemmet i Rosenborggata 10 og den kirurgiske avdelingen fra 1938 i Pilestredet 77, den tidligere «Frølichs klinikk» (fullstendig ombygd 1978–79, ark. D. Drivdal). 1993 ble Menighetssøsterhjemmets sykehus slått sammen med Diakonissehusets sykehus til Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Sykehusbygningen i Pilestredet ble revet sommeren 2018 i forbindelse med oppføring av tre boligblokker. Bygningene i Rosenborggata er ombygd til boliger.

Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet driver også Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøgskole med 245 sykepleierstudenter og egen diakonlinje (etablert 1998) med 25 studenter. Stiftelsen har også eiendomsforvaltning med bl.a. «Rosenborg Servicesenter,» hvor også stiftelsens administrasjon er plassert.