Møllergata 19

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Møllergata 19 sett fra Folketeaterbygningen i 1930-årene. Bak politistasjonen sees fengselsbygningen ved Grubbegata. - Foto J. H Küenholdt A/S / Oslo byarkiv / Creative Commons

Møllergata 19, byens tidligere hovedpolitistasjon, på folkemunne ofte bare kalt «nr. 19», oppført i nyromansk stil 1862–66 (ark. J. W. Nordan) på tomten etter Vaterlands Kirkegaard. Bygningen hadde opprinnelig én etasje med et toetasjes midtparti, påbygd til tre etasjer ved samme arkitekt 1877. På baksiden, mot Grubbegata, lå det tidligere en stor fengselsbygning. Det var her Hans Jæger satt fengslet i 1890-årene.

Under den annen verdenskrig ble nr. 19 brukt av tyskerne som Gestapos sentrale fengsel for fanger fra hele landet; et stort antall motstandsfolk ble her utsatt for grov mishandling og tortur. Fengselet hadde egentlig en kapasitet på 155 fanger, men på et tidspunkt under krigen var det over 550 fanger her. Det var mens han satt her motstandsmannen Petter Moen skrev sin berømte dagbok. Etter frigjøringen ble fengselet brukt til landssvikere og krigsforbrytere, bl.a. var det her Vidkun Quisling satt til slutten av juli 1945, før han ble flyttet til Landsfengselet på Akershus, dømt til døden i Gamle Logen og henrettet på Akershus.

Møllergata 19 ble nedlagt som politistasjon 1978 og fengselsfløyen revet, politistasjonsbygningen ble ombygd til kontorer og velferdslokaler i tilknytning til Regjeringskvartalet 1981 (Viksjø’s Arkitektkontor A/S), samtidig som fengselsbygningen ble erstattet av en kontorblokk. Denne bygningen, den såkalte S-blokken, ble revet i 2014 etter å ha blitt påført store skader under bombeanslaget 22. juli 2011. Da politistasjonen ble nedlagt, ble hoveddelen av virksomheten overført til det nye PolitihusetGrønland, men en mindre del ble videreført på Møllergata politistasjon i Møllergata 43. Ved den gamle hovedinngangen fra Møllergata står et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om den gamle hovedpolitistasjonen