Lillevindern

Lillevindern, lokalt brukt navn på området ved krysset Holmenveien-Ringveien. Forretningsgård fra 1927, opprinnelig med fem småbutikker, nå pizzabutikk og grønsakforretning, se Holmenveien.