Lillevannsskogen

Lillevannsskogen, Voksenlia, bydel Vestre Aker, sidevei til Lillevannsveien sør for Lillevann. Utbygd med rekkehus og flermannsboliger fra 2011.