Leirskallen gård

Leirskallen, gård med gnr. 180/1, lå på toppen av Leirskallbakken. Navnet kommer av norrønt leirr, leirjord, og skalli, bergskalle, og viser til beliggenheten. Gården nevnes i middelalderen, og tilhørte på 1600-tallet Oslo Hospital og Nonneseter kloster som eide en halvdel hver. Den delen som hadde tilhørt Nonneseter kloster, ble frasolgt 1679, den andre delen 1737, og da til oppsitteren. Aker kommune overtok hovedbølet 1924.

Gården har vært delt i fire bruk. Hovedbølet ble revet omkring 1950 i forbindelse med boligutbygging.

Vestre Leirskallen, som lå ved Leirskallhellinga, forfalt i løpet av 1970-årene, og den siste bygningen brant ned omkring 1980.

Bakkeløkka, gnr. 180/2, er fortsatt bygningene intakt, og Stenbråten, gnr. 180/4, er i bruk som barnehage.