Langlia

Langlia, vei i Ullevål Hageby/Berg, bydel Nordre Aker, går fra Bergsalleen til Pastor Fangens vei. Navnet, vedtatt i 1918, er etter landskapet.

11. Seksjon av et Ullevål hageby-rekkehus. Her bodde rørlegger og motstandsmann Sverre Kokkin (f. 1925), som var medlem av Pelle-gruppa under okkupasjonen. Hans datter er skulptøren Kirsten Kokkin (f. 1951), og en tid stod en av hennes skulpturgrupper i hagen her. Hun er kjent for en rekke offentlige skulpturer, blant annet «Joy» ved Idrettshøyskolen (1984), «Louise» på Aker Brygge (1989), «Danserinne» i Paleet (1995), «Kronprinsesse Märtha» i Slottsparken (2007), Pelle-gruppa-monumentet på Aker brygge (2013) og «Dronning Sonja» i Slottsparken (2017).