Labakken

Labakken, egentlig Ladebakken, en bakke med låve, høyde ovenfor og på østsiden av Beierbrua. Der lå en gård med samme navn.

Labakkenfallene i Akerselva omfatter det 15. og 16. fallet i vassdraget, samt damfallet til Hjula Væverier. Ved Labakkenfallene lå Nedre Papirmølle fra 1736, senere kalt Glads mølle (Sandakerveien 10). Hjula Væverier kjøpte etter hvert opp fallene og anla en kraftstasjon i underetasjen til Glads mølle for overføring av strøm til fabrikken. Flere bedrifter holdt til ved Labakken: Dahls Sag inntil 1847, Nicolaysens Oljemølle fra 1847 og Bomuldsspinderiet fra 1850-årene. Labakken Korkfabrik er nevnt som stor bedrift i 1856.