Lørentunnelen

Lørentunnelen, veitunnel på Ring 3, fra Sinsen, øst for Sinsenkrysset, til Økern, 1200 m lang, 915 m i fjell, betongoverdekninger ved utløpene. Tunnelen som har to løp med tre filer i hvert løp, ble påbegynt i september 2008 og ble åpnet for trafikk 14. oktober 2013.

Den gamle Ring 3 (Dag Hammarskjölds vei) på strekningen over bakken fikk ved åpningen status som lokalvei med kollektivfelt i hver retning.