Korsgata

Korsgata, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Nedre gate til Thorvald Meyers gate. Gammelt gatenavn fra før byutvidelsen 1857. Opprinnelig gikk gaten helt frem til nåværende Sofienberggata; denne delen ble 1874 omdøpt til Rathkes gate; forlengelsen er nå Schous plass.

Bygninger m.m.:

12a-c og 18. To boligblokker oppført 1985–86 i regi av OBOS, den første vender også ut mot Øvre gate og Stolmakergata, den andre bare mot Korsgata. De utgjør Korsgata borettslag med til sammen 54 leiligheter (ark. Truls Thorenfeldt AS).

16. Et enetasjes tømmerhus oppført før 1859, et av Ny Yorks gamle hus. Rehabilitert og åpnet som grendehus for Søndre Grünerløkka 1987.