Korsbrødregården

Korsbrødregården var i middelalder-Oslo den bygård der korsbrødrene eller kannikene ved domkapitlet holdt til. De var medlemmer av domkapitlet og hadde fast sete i koret i Sankt Hallvardkatedralen. I Håkon Håkonssons saga står det at Korsbrødregården i 1240 lå øverst i «Geilene», trolig like øst for Olavsklosteret og antakelig omtrent der Gamlebyen skole ligger. I dette området lå sannsynligvis også middelalderbyens katedralskole.

Navnet kommer av kor i en kirke.