Kommunaldirektør

Kommunaldirektør, fagdirektør i Oslo kommunes sentraladministrasjon, ivaretar samordningsoppgaver som tidligere lå til kommunens rådmenn som administrasjonsledere. Etter innføringen av nytt styringssystem 1986 overtok byrådet de tidligere rådmenns rett og plikt til å fremme forslag og innstillinger overfor bystyret og rådmennenes instruksjonsmyndighet overfor den kommunale forvaltning.

I Oslo er det nå ni kommunaldirektører, som er øverste ansvarlig i hver av byrådsavdelingene, tilsvarer omtrent departementsråder i statsadministrasjonen.