Kjelsåsveibrua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Kjelsåsveibrua, ei bred kjørebru i Kjelsåsveien som danner forbindelse mellom Kjelsås og Brekke. Foto: Kjell Egil Sterten

Kjelsåsveibrua, en bred kjørebro i Kjelsåsveien som danner forbindelse mellom Kjelsås og Brekke. Den er bygd av betongelementer som er fundamenter til fjell og har tre brospenn. Broen har en lengde på 43 meter og ble ferdigstilt i 1984/85. Over broen er det 2 kjørefelt og fortau for fotgjengere og syklister på den ene siden. Broen eies av Bymiljøetaten.

Stedsnavnet Kjelsås kommer antagelig av mannsnavnet Kjetil og ås (aas). En liten blindvei som ligger på Kjelsås fikk i 1920 navnet Kjetils vei.