Karrébebyggelse

Karrébebyggelse, konsentrert bebyggelse lagt i firkant (karré) med innvendige gårdsrom. Oslos leiegårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet er som oftest lagt i karré i kvartalet.