Kalbakkbrua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Kalbakkbrua, gammel hvelvbro i KalbakkveienGrorud. Den ble bygd omkring 1790 og er en av landets best bevarte steinhvelvbroer. Broen er bygd av Grorudgranitt og var del av Den trondhjemske kongevei. Den hadde en litt annen trase enn dagens Trondheimsvei og fulgte Kalbakkveien opp Rasmusbakken forbi Nedre Grorud gård. Nedenfor broen lligger en demning kalt Bleikvollen.

Broen er om- og påbygd om flere ganger og ble fredet 1999.