Jerusalems Mølle

Jerusalems Mølle, egentlig Nye Jerusalems Papirmølle, anlagt 1759 ved Akerselva på husmannsplassen Jerusalems grunn ved Åsen. Den ble kjøpt av Ludvig Mariboe. Maskineriet ble solgt til Jørgen Young som flyttet bedriften til Spydeberg. Mariboe opprettet Lilleborg Klædesfabrik på stedet 1813, senere overtatt av Jacob Juell, Peter Møller og Chr. P. Boeck som anla Lilleborg Sæbesyderi og Oliemølle her 1833, fra 1850 med Peter Møller som eneeier, fra 1863 drevet av P. W. W. Kildal. Se Lilleborg AS.