Jerpefaret

Jerpefaret, Voksenlia, bydel Vestre Aker, villavei i lia nedenfor trikkelinjen fra Lillevannsveien ved Voksenlia stasjon til Lillevannsveien ved Skogen stasjon. Fuglenavn vedtatt 1927. Bebyggelsen består av flere store villaer og flermannsboliger med vid utsikt. Navnet vedtatt 1927. En blindvei fra Jerpefaret nordvestover til en snuplass het tidligere Blåveisbakken, nå blokkbebyggelse med adresser til Jerpefaret.

7. (tidligere adresse Lillevannsveien 17). Villa oppført 1930 (ark. Arnstein Arneberg) for skipsreder Christen Smith (1882–1940), innehaver av rederiet Christen Smith & Co, senere Belships.