Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet, statlig direktorat opprettet ved årsskiftet 2016/17, da Jernbaneverket, som var utskilt fra NSB, ble delt i infrastrukturforvalteren Bane Nor og Jernbanedirektoratet. Det holder til i Biskop Gunnerus gate 14. Sammen med de enkelte jernbaneselskapene og en rekke entreprenører utgjør dette det man kan kalle jernbanen i Norge, slik gamle NSB var tidligere. Jernbanedirektoratets oppgave er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet.