Igletjern

Igletjern, vann i Østmarka, sørvest for Mariholtet, 196 moh. Tjernet har to tilløp, ett fra Mariholtputten i nord og ett fra Delemyr vest for Bestemorsåsen i sør. Tjernet har avløp østover til Elvåga.

Tjernet var tidligere gjengrodd og kalt Igletjernsmåsan. I forbindelse med at Elvåga ble demmet opp med dammen over Mariholtsundet i 1965, ble det sprengt tunnel fra Igletjernsmåsan til Nord-Elvåga. Det ble også bygget en lav stein- og jorddemning i utløpet av bekken som opprinnelig gikk til Fri-Elvåga. Dermed ble det dannet et nytt og større, men fortsatt grunt Igletjern. Nå lekker demningen, vannet har igjen skrumpet inn, og det gror friskt fra bunnen. Beltet av tørre trær langs bredden viser at vannstanden har vært høyere tidligere.

Igletjern er også navn på flere andre vann i Østmarka:

Tjern øst for Mariholtet i Lørenskog kommune, 233 moh.

Tjern øst for Halssjøen i Lørenskog kommune, 317 moh.

Tjern nord for Bysetermosen i Enebakk kommune.