Idrettens hus

Idrettens hus, navn på to bygninger i Oslo.

1. Ekebergveien 101, ferdig 1981. Her er kontorene til Oslo Idrettskrets og ca. 30 særkretser. I kjelleren er det miniatyrskytebane på 10 m, 15 m og 25 m.

2. Bygningen på Ullevaal stadion, Sognsveien 73, innviet 2002, der Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité holder til sammen med en rekke særforbund.