Holtet gård (Trosterud)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Holtet, gård med gnr. 115/1, lå ved Ole Reistads vei 1, het opprinnelig Braate. Omtales som Holtet første gang 1664. Gården var krongods og ble solgt 1659. Den ble revet for utbyggingen av Trosterud i 1960-årene. Den hadde en husmannsplass i 1771, Aasen.