Hjemmets Kolonihage

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
En av veiene i Hjemmets kolonihage fotografert i 2012. - Foto Helge Høifødt / Creative Commons

Hjemmets Kolonihage, Sarpsborggata 1b, grunnlagt 1912 etter initiativ av direktør Ole Sundbø i ukebladet «Hjemmet». Kolonihagen ble anlagt på et areal leid av gården Østre Bjølsen, som da var eid av statsminister Jens Bratlie. Hjemmets Kolonihage er således den eneste i Oslo som ikke er anlagt på kommunal grunn. Kolonihagen ble først anlagt med 150 parseller, hver på 170 m2, senere ble antallet parseller utvidet til 174. Fra starten tok ukebladet «Hjemmet» på seg alle utgifter vedrørende selve anlegget og ga også bidrag til drift. I 1920 gikk kolonihagen over i kommunal eie. På grunn av gateregulering i 1920-årene ble antallet parseller redusert, 2018 er antallet 109.

En av kolonihagehyttene her ble brukt til eksteriøropptakene til barne-TV-seien «Portveien 2», som NRK produserte og sendte 1985–87. Det ble i alt laget omkring 140 episoder.