Haukåsen skole

Haukåsen skole, Dr. Dedichens vei 20, bydekkende spesialskole (1–10) for elever med nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming. I tillegg har skolen en gruppe på videregående. Skolen hadde tidligere barnehage, den ble avviklet i 2000. Skolen hadde 83 elever i skoleåret 2018/19. Den driver også utadrettet virksomhet.

Bygningen ble oppført 1972 (ark. Stein Finne og Jan C. Nilsen). Haukåsen skole har tilrettelagte bygg, innendørs skolegård og eget bygg for kroppsøving/svømming. Svømmebassenget holder 33 grader og brukes også av andre skoler til svømmeopplæring.