Haukåsen

Haukåsen, også kalt Langtømmeråsen, 357 moh, i Østmarka, mellom Lutvann og Nordre Elvåga, nordvest for Mariholtet. Det går skogsbilvei til toppen, der det er radar for sivil flytrafikk. Radartårnet ble bygd av Luftfartsverket/Televerket i 1964, dekker flytrafikken for hele Østlandet og styres av Avinors kontrollsentral i Røyken. Radaren, kjent som ’golfballen’, kan sees over store deler av Oslo. Tilsvarende er Haukåsen utsiktspunkt.

Fram til 1970-tallet var tårnet også brukt som brannvakttårn, men den oppgaven ble da overtatt av småfly. Allerede i 1921 ble det første brannvakttårnet reist her. Tårnet var 15 m høyt. I 1934 ble det erstattet av et nytt 18 m høyt tårn.

Åsen sør for Haukåsen heter også (Lille) Haukåsen, 330 moh. Trigonometrisk punkt.