Haugerud skole

Haugerud skole, Tvetenveien 183, ungdomsskole (8–10). Tatt i bruk 1972 (ark. Rinnan & Tveten), betydelig rehabilitert 2011–13. Skolegården ble oppgradert i 2016. Elevene kommer fra barneskolene LutvannSkjønnhaugTrosterud og Tveita. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 415 elever.

Til skolen hører Haugerud idrettshall og idrettspark. Idrettshallen har spillflate for badminton (fire baner), basketball (en hovedbane og fire mindre baner), en håndballbane og en volleyballbane. Hallen har også treningsanlegg for judo. Idrettsparken har fotballbane med kunstgress og et skateboardanlegg. Hallen og idrettsparken drives av Haugerud IF.