Harbitzalléen

Harbitzalléen, SkøyenAbbediengen, bydel Ullern, fra Hoffsveien til Abbedikollen. Oppkalt 1926 etter kjøpmann Gottfred Kristian Bohr Harbitz (1833–1916), eier av Abbediengen gård 1874–1916.

Bygninger m.m.

1. Trafostasjon fra 1920-årene oppført av Akers Elektrisitetsverk.

3. Her lå fra 1921 A/S Apothekernes Laboratorium for Specialpreparater. Etter at produksjonen på Hoff ble nedlagt i 2012, ble det gamle fabrikkanlegget solgt til Møller-gruppen, som i 2017 rev de gamle fabrikkbygningene bortsett fra én, for å bygge blokker med kontorer, butikk og kafé samt 300 leiligheter. Den ene bevarte fabrikkbygningen fra 1920 er det gamle laboratoriebygget, det ligger med sin tidstypiske fasade mellom nybyggene med fasade mot Harbitzalléen.

5b. En toetasjes forretningsgård i mur med underetasje, oppført 1940. I første etasje holdt møbelsnekkerfirmaet Hiorth og Østlyngen til, et firma etablert i Oslo i 1933 av Arne Hiorth (1911–75) og Leiv Østlyngen (1908–92). I annen halvdel av 1930-årene fikk bedriften rettigheter for lisensproduksjon av Alvar Aaltos møbler i Norge. Rundt 1940 arbeidet flere nyutdannede møbeldesignere for firmaet, bl.a. Rolf Rastad og Adolf Relling. I 1970 ble bedriften solgt for avvikling.

I annen etasje Einar Rustads fabrikk for stålmøbler, og i kjelleren hadde With og Wessel lagerlokale for biler. Hele gården ble beslaglagt av tyskerne i oktober 1941, og de beholdt den frem til frigjøringen.

24. Abbediengen gård, nå lokaler for Foreningen Norden.