Høybråten gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Høybråten, gård med gnr. 106 og 107. Navnet er sammensatt av høy og bråte, jordstykke ryddet ved bråtebrenning, og betyr «bråte som blir brukt til slåttemark». Gården nevnes i middelalderen som kirkegods. Den var delt i tre bruk. Et bruk under Akers prestebol og to som ble slått sammen under Slottspresten på Akershus.

1. Nedre Høybråten, gnr. 106/1, Høybråtenveien 4, var krongods inntil 1844. Gården hadde 1771 husmannsplassen Dahlen. Våningshus og et uthus bevart. Brukes som aktivitetsskole for Haugen skole.

2. Øvre Høybråten, gnr. 107/1, Bekkevollveien 20, var krongods til 1679. Den ble delt i 1749. På gården har det vært landhandel.

3. Søndre Høybråten, gnr. 107/3, Høybråtenveien 15. Fradelt hovedbølet i 1749. Våningshus bevart.