Grünerløkka studenthus

Grünerløkka studenthus fotografert i 2007. - Foto Helge Høifødt / Public Domain

Grünerløkka studenthus, Marselis' gate 24, kornsilo ombygd til studentboliger 2001 ved arkitektfirmaet HRTB v/ Ola Mowé. Den 53 m høye siloen som stod oppført 1953, bestod av 21 runde celler på 40 m, noen såkalte stjerneceller og et maskinhus over 8 plan. Tykkelsen på veggene var 15–18 cm. Siloen ble tatt ut av bruk som kornsilo 1992, og området regulert til boliger. Naboene protesterte kraftig mot bevaring og ombygging, men i 2000 ble siloen kjøpt av Studentsamskipnaden i Oslo, og ombygging startet samme år.

Siloen/studenthuset har 16 boligetasjer, ett kjellerplan, to plan med fellesrom (17. og 18. etasje), en takterrasse på 100 m2, fellesvaskeri i 17. etasje og sykkelboder til alle beboerne. Det er i alt 225 boenheter; 165 er single-leiligheter, 42 parleiligheter og 20 hybler.

I 2017 ble ny turvei inntil studenthuset mot Akerselva og Nedre Foss park fra studenthuset til Grünerbrua åpnet.