Grønvoll allé

Grønvoll allé, Helsfyr, bydel Gamle Oslo, fra Malerhaugveien til Grenseveien. Oppkalt 1969 etter Grønvoll gård, som ligger til veien.

Bygninger m.m.:

1–15. 8 toetasjes rekkehus med dels horisontalt, delvis vertikalt delte leiligheter, tre av husene med tverrstilte gavler for enden av hver langside, oppført som arbeiderboliger for Nitedals Tændstikfabrik 1912 (ark. Magnus Poulsson). Husene hadde tidligere adresser til Grenseveien (nr. 75–89).