Glasmagazinet

Glasmagazinet, lagerbygning for landets glassverker, oppført 1786 ved Lille Strandgade for Christiania Høy-Kongelig Glas-Magazin. Revet i forbindelse med anlegget av Hovedbanens stasjonsbygning (den senere Østbanestasjonen) i 1850-årene.